"Halsband med spiralmönster"


Design: Ingrid Elise.

Copyright. Publicering av denna information utan skriftlig tillåtelse från Elises Pärlateljé AB är strängt förbjudet.

Teckenförklaring: V=vit 401, B=blå, / = sy i nästa båges mittpärla.

DET SYS FRAM GENOM TVÅ PÄRLOR EFTER VARJE VARVS SLUT OM INGET ANNAT STÅR SKRIVET.

Materialåtgång:Broderipärla 11/0 ca 12 gram / färg.  Broderipärla 9/0 ca 20 gram / färg.


1: Tag 6V+7B+1V på tråden och bilda en ring genom att sy i 1:a pärlan.
2: 2 ggr 3V hoppa över 3 sy i 4:e, 3B hoppa över 3 sy i 4:e, 3B/.

3: 3V/ 3V/ 3B/ 3B/). Upprepa parentesen tills kedjan mäter ca 40 cm eller till den längd som önskas.

Fäst i ett lås.