"Spiralduk"


Perfekt som nybörjar- och prova på mönster.
Design: Ingrid Elise.

Copyright. Publicering av denna information utan skriftlig tillåtelse från Elises Pärlateljé AB är strängt förbjudet.

Teckenförklaring: V=vit 401, B=blå, / = sy i nästa båges mittpärla, sy i 2:a = sy i 2:a pärlan i nästa båge, hoppa över 1= hoppa över pärla och sy genom nästa,

DET SYS FRAM GENOM TVÅ PÄRLOR EFTER VARJE VARVS SLUT OM INGET ANNAT STÅR SKRIVET.

Materialåtgång: På 2 påsar med 40 gram av pärlstorlek 11/0 får du ut lite mer än 3 dukar så som bilden visar. Du kan förstås välja att göra duken i vilken storlek du vill.

1:a stjärnan:
1:Tag 2V+2L+2V+2L+2V+2L (= 12 pärlor) på tråden, bilda ring genom att sy igenom de två första V-pärlorna så att det bildas en ring.
2: 3V hoppa över 1 pärla sy i nästa pärla, 3B hoppa över 1 pärla sy i nästa pärla. Dessa 2 bågar upprepas i allt 3ggr efter varandra. Sy 2 pärlor fram.
3: 5V/ 5B/ upprepas i 3ggr efter varandra. Sy 3 pärlor fram.
4: 6V / 6B/ upprepas i 3ggr efter varandra. Sy 2 pärlor fram.
5: 5V hoppa över 2 pärlor sy i nästa, 5V sy i 2:a pärlan i nästa båge, 5B hoppa över 2 pärlor sy i nästa pärla, 5B sy i 2:a pärlan i nästa båge. Dessa 4 bågar upprepas i allt 3 ggr efter varandra. Sy 3 pärlor fram.
6: 5V/ 5V/ 5B/ 5B/ upprepas i allt 3ggr efter varandra. Sy 3 pärlor fram.
7: 7V/ 7V/ 7B/ 7B/ upprepas i allt 3ggr efter varandra. Fäst tråden.

OBSERVERA! 2:a stjärnan:
Varv 1-6 som första stjärnan.
7: Se till att du börjar i en mittpärla från varv 6: X - Tag 3V på tråden sy genom mittersta B-pärlan på första stjärnan. Tag 3V på tråden sy genom mittersta pärlan på varv 7 X.
Upprepa från X - X en gång.

OBSERVERA! 3:e stjärnan:
Varv 1-6 som första stjärnan.
X Tag 3V sy i mittersta B-pärlan på första stjärnan, 3V sy i mittpärlan på varv 7 X. Upprepa från X - X en gång. Y 3B sy i mittersta V på 2:a stjärnan, 3B sy i mittpärlan på varv 7 Y. Upprepa Y - Y 1 gång. Sy varv 7 färdigt.
Sy sammanlagt 7 stjärnor (eller det antal som önskas) och sy ihopdem på likvärdigt sätt.