"Sommarduk"


Tohopärlor 11/0: G=Gul 42 eller blå 3B ca 22 gram, V=Vit 81 ca 38 gram, S=Svart 9 ca 4 gram L=Blå 3B ca 3 gram X=Blank gul 175 eller 12 ca 100st, M=Grön 84C ca 12 gram, R=Orange 805 eller 6B ca9 gram, B=Brun 46D ca 6 gram.

Teckenförklaring:  / = sy i nästa båges mittpärla, sy i 2:a = sy i 2:a pärlan i nästa båge, hoppa över 1= hoppa över pärla och sy genom nästa,

DET SYS FRAM GENOM TVÅ PÄRLOR EFTER VARJE VARVS SLUT OM INGET ANNAT STÅR SKRIVET.

 1.  Tag 8V på tråden, bilda ring genom att sy igenom den första V-pärlan så att det bildas en ring.

 2.  (1V+3L+1V hoppa över1 sy i nästa). Sy fram två pärlor.

 3. (3L hoppa över 1 sy i nästa, 3L sy i 2:a pärlan i nästa båge).

 4. (5V/).

 5. (3V hoppa över 1, 3M sy i 2:a pärlan i nästa båge).

 6. (1V+2M/ 2M+1V/).

 7. (3R/ 2M+1V+2M/).

 8. (3R sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 3R/).

 9. (1R+2V/ 2V+1R/ 3R/).

 10. (5V/ 2V+1R/ 1R+2V/).

 11. (1X+1B+1X hoppa över 1, 2ggr 3V/ 3V sy i 2:a).

 12. (1X+1M+1V/ 2ggr 3V/ 2V+1X/).

 13. (3 ggr 3V/ 3V+2M/).

 14. (2 ggr 3V/ 3V sy i 2:a, 1L+1B+1L hoppa över 1, 3V/).

 15. (2 ggr 3V/ 1V+1M+1L/ 1L+2V/ 3V/).

 16. (2 ggr 3V/ 2M+3V/ 2ggr 3V/).

 17. (3V/ 3V sy i 2:a, 1R+1B+1R hoppa över 1, 3 ggr 3V/).

 18. (3V/ 2V+1R/ 1R+2V/ 3 ggr 3V/).

 19. (3V/ 5V/ 2 ggr 3V/ 1V+1B+1V/ 3V/).

 20. (2G+1V sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 1V+2G/ 2G+1V/ 2V+1B/ 1B+2V/ 1V+2G/).

 21. (2G+1V/ 1V+2G/ 3G/ 2G+1V/ 1B+1S+1B/ 1V+2G/ 3G/)

 22. (1G+3V+1G/ 1G+1R+1G/ 3G/ 2G+1B/ 1B+2G/ 3G/ 1G+1R+1G/).

 23. (3V hoppa över 1, 3 ggr 3G/ 1B+1S+1B/ 2ggr 3G/ 3G sy i 2:a).

 24. (3V/ 2 ggr 3G/ 2G+1B/ 1B+2G/ 2 ggr 3G/ 3V/).

 25. (1V+2G/ 3G/ 1G+2S/ 1B+1S+1B/ 2S+1G/ 3G/  2G+1V/ 5V/).

 26. (2 ggr 3G/ 2 ggr 3S/ 2 ggr 3G/ 3G sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 3G/).

 27. (3G/ 2G+1S/ 3S/ 1S+2G/ 2 ggr 3G/ 1G+2V/ 2V+1G/ 3G/).

 28. (3G/ 1G+1V+1B/ 1B+1V+1G/ 3G/ 1G+1R+1G/ 3G/ 5V/ 3G/ 1G+1R+1G/).

 29. (1G+1R+1V/ 3B/ 1V+1R+1G/ 2 ggr 3G/ 2G+1V sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 1V+2G/ 2 ggr 3G/).

 30. (1V+2S/ 2S+1V/ 1G+1R+1G/ 2 ggr 3G/ 2 ggr 3V/ 2 ggr 3G/ 1G+1R+1G/).

 31. (3V/ 2S+1V/ 1G+1V+1R/ 1G+1R+1G/ 1G+1R+1V/ 5V/ 1V+1R+1G/ 1G+1R+1G/ 1R+1V+1G/ 1V+2S/).

 32. (3V/ 1S+2V/ 3V/ 1G+1R+1G/ 3V sy i 2:a, 1L+1B+1L hoppa över 1, 3V/ 1G+1R+1G/ 3V/ 2V+1S/ 3V/).

 33. (4ggr 3V/ 2V+1L/ 1L+1M+1V/ 5 ggr 3V/).

 34. (4 ggr 3V/ 3V+2M/ 6 ggr 3V/).

 35. (3V/ 1L+1B+1L/ 3V/ 3V sy i 2:a, 1R+1B+1R hoppa över 1, 2 ggr 3V/ 1L+1B+1L/ 2 ggr 3V/ 1L+1B+1L/ 3V/).

 36. (1V+1M+1L/ 1L+1M+1V/ 1X+1B+1X/ 1V+1M+1R/ 1R+1M+1V/ 1X+1B+1X/ 1V+1M+1L/ 1L+1M+1V/ 1R+1B+1R/ 1V+1M+1L/ 1L+1M+1V/ 1R+1B+1R/).

 37. (3M/ 2M+1X/ 1X+2M/ 4M/ 2M+1X/ 1X+2M/ 3M/ 2M+1R/ 1R+2M/ 3M/ 2M+1R/ 1R+2M/).

 38. (2 ggr 3M/ 3M sy genom de 2 mittersta pärlorna, 9 ggr 3M/).

© Design

Gerd Lundberg för Elises Pärlateljé AB

 

Kopiering för massbruk eller kommersiellt bruk är ej tillåtet utan skriftlig tillåtelse från Elises Pärlateljé AB.