"Nyckelring med tomte"Design: Ingrid Elise.

Copyright. Publicering av denna information utan skriftlig tillåtelse från Elises Pärlateljé AB är strängt förbjudet.

Teckenförklaring/Materialåtgång:

KYLSKÅPSMAGNET, NYCKELRING, BROSCH eller HÄNGE till granen. 11/0: R=röd 45A eller 5Bca 4g, V=vit 81 eller 401ca 4g, H=hudfärg 807Bca 2g, M=vit markeringspärla i annan än den det sys med 7st, A=röd markeringspärla 65B eller 5B 6st, S=svart 9 eller blå 803B 2st, N=1st 9/0 hudfärgad 807B i 9/0 till näsa, 1st träknapp 30mm .(1st magnet,1 nyckelring eller 1 broschnål). Kan även sys med 9/0: Beräkna dubbelt material + 40mm träknapp. Se längre ner i mönstret. Hoppa över 1 = hoppa över 1 pärla sy genom nästa. Sy i 2:a= sy genom andra pärlan i nästa båge. Hoppa över 5/=hoppa över ensamliggande pärlan sy i nästa båges mittpärla. ( ) parantes upprepas varvet runt om inget annat står skrivet.
1: 1N+7H bilda ring.
2: 5H hoppa över 1, 1S+1V+3H hoppa över 1, 3H+1V+1S hoppa över 1, 5H hoppa över 1. Sy 2 fram. DET SYS FRAM GENOM 2 PÄRLOR EFTER VARJE VARVS SLUT OM INGET ANNAT ÄR SKRIVET.
3: (3H hoppa över 1, 3H sy i 2:a) parantesen iallt 3ggr, sluta med 3H hoppa över 1, 3R sy i 2:a.
4: 6ggr 5H/ 2ggr 5V/.
5: (3V hoppa över 1, 3H sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 3V sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 3V sy i 2:a, 3V hoppa över 1, 3V sy i 2:a).
6: (3V/).
7: 9ggr 3R/ 7ggr 1V+1M+1V/.
8: 3R/ 6ggr 1R+1A+1R/ 2ggr 3R/ 6ggr 3V/ 3R/.
9: 9ggr 3R/ 5ggr 3V/ 2ggr 3R/.
10: 9ggr 3R/ 4ggr 3V/ 3ggr 3R/. Detta varv kan uteslutas vid behov. Sätt i träknappen.
11: (3R/ 1R/).
12: (3R hoppa över 5/). Magneten avslutas här. Drag tråden till A längst ner, sy mössa. FORTSÄTTNING till hänge, nyckelring eller brosch.
13: (3R/).
14: (3R/ 1R/).
15: (1R hoppa över 5/). Drag tråden till A längst ner sy mössa.
MÖSSA:
1: 3R sy i nästa A iallt 5ggr.
2: Vänd 3R/ 4ggr 3R/ 3R sy i A sy tillbaka genom 2R.
3: 4R/ 3ggr 3R/ 4R hoppa över 3 sy om tråden sy tillbaka genom 3. Denna vändning förkortas till ST.
4: 4R/ 2ggr 3R/ 4R hoppa över 3 ST3.
5: 4R/ 3R/ 4R hoppa över 3 ST3.
6: 4R/ 4R hoppa över 3 ST3.
7: 1R+1V+1R hoppa över 3 ST2.
8: TOFS: 5V sy i V. Drag tråden till M längst upp.
SKÄGG::
1: 3V sy i nästa M iallt 6ggr. Sy tillbaka genom 2.
2: 4V/ 3ggr 3V/ 4V hoppa över 3 ST3.
3: 4V/ 2ggr 3V/ 4V hoppa över 3 ST3.
4: 4V/ 3V/ 4V hoppa över 3 ST3.
5: 4V/ 4V hoppa över 3 ST3.
6: 4V sy i 2:a. Fäst.
9/0: På varv 7 eller 8 tas 4 pärlor istället för 3 och på varvet efter sys det genom de 2 mittersta.
Des. Ingrid Elise.