"JULKLOCKA med guldpärlor"


1984080

Design: Ingrid Elise.

Copyright. Publicering av denna information utan skriftlig tillåtelse från Elises Pärlateljé AB är strängt förbjudet.

Teckenförklaring: / = sy i nästa båges mittpärla, sy i 2:a = sy i 2:a pärlan i nästa båge, hoppa över 1= hoppa över pärla och sy genom nästa,

DET SYS FRAM GENOM TVÅ PÄRLOR EFTER VARJE VARVS SLUT OM INGET ANNAT STÅR SKRIVET.

Materialåtgång 11/0:
V=Vit 81 ca 6 gram
M=Grön 7 ca 3 gram
R=Röd 5B ca 4 gram
G=Guld 62 ca 4 gram
X=Romarpärla Guld 3 mm 12 st
Romarpärla Guld 5 mm 1 st (till kläppen)

Klockan:

 1. Tag 1V+1G skiftesvis på tråden tills dess att antalet sammanlagt är 12 pärlor. Bilda en ring genom att sy i första pärlan.
 2. (3V hoppa över 1G sy i nästa V).
 3. (2V+1G+2V/).
 4. (1V+1G+1V hoppa över 1, 3V sy i 2:a).
 5. (3V/).
 6. (3V/ 1V+2G+1V/)
 7. (3V/ sy genom de mittersta 2 pärlorna, 3V/).
 8. (1V+2G+1V/ 3V/). Sy fram 3 pärlor.
 9. (3V/ 3V sy genom de mittersta 2 pärlorna).
 10. (3V/ 1V+2G+1V/).
 11. (3V sy genom de mittersta 2 pärlorna, 3V/).
 12. (1V+3G+1V/ 3V/). Sy fram 4 pärlor
 13. (3V/ 3V sy genom de mittersta 3 pärlorna).
 14. (3V/ 1G+3G+1V/).
 15. (1M+1R+1M sy genom de mittersta 3, 1M+1R+1M/).
 16. (5R/). Sy 3 fram.
 17. (5R/). Här sys inte fram.
 18. (1M+1X+1M sy i nästa R mittpärla (bågen skall ligga ovanpå)). Sy fram 3 pärlor.
 19. (1M+1G+1V+1G+1M/).
 20. (3G hoppa över 1V  och dra tråden genom 1M+1G+1V+1G+1M). Fäst tråden.

Kläppen:

Börja i en G-pärla uppe på klockan, tag 21 V+ 1 6 mm guldromarpärla + 1V, vänd sy tillbaka genom guldromarpärlan + 18 V, 3V fäst i motsatta sidan.

Hank:

Tag 20 V hopppa över 5 sy i 6:e. Fäst.